is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 57, 1888, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hulpcomités van liet meer uitgebreid Patronaat. Wijk 1. W. C. G. Groenewegen Piejeers. » 2. C. A. G. Breetvelt Zelisse. » 3- Wed. H. Cazaux van Staphorst Dunnes, P. M. M. Koumans. „ 4. Wed. A. J. Meinsma Immerzeel. W. Streng Smink. C. S. Breetvelt. „ 5. N. Overvoorde. Evangelisch-Luthersch Genootschap van Vrouwelijke Weldadigheid. Bestuur. S. M. Van Starkenburg Jutting. H. M. Poblmann —• Fake van Sloten. M. J. W. Pfeiffer -- Vetter. E. H. Klamer -—■ Beek. Normaalschool te Zetten, tot vorming van onderwijzeressen hier te lande en voor onze Oost-Indisehe bezittingen. Correspondent. Ds. J. Kuylman. „Talitha Kumi W. G. G. Groenewegen Piejeers, Presidente. H. M. A. Van Meerten Vander Leeuw, Secr. S. M. Bichon van IJsselmonde, Penningm.

82