is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 57, 1888, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziekenbus „Voorzorg.” Bestuurders.

E. J. A. Kaiser, Med. Doctor. J. J. Gritying, idem. A. A. Kuiler, Chirurgijn. A. L. Overslnys, Apotheker. Geneeskundig Gesticht en de daaraan verbonden Dagschool voor minderjarige idioten, te Den Haag. J. H. Weber, Correspondent. VERZEKERING-MAATSCHAPPIJEN. Correspondenten en Agenten. Dr. H. M. De Witt Hamer, J. J. P. Yan Beest en J. F. A. Vander Pijl, Correspondenten van de Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij, ook bij Uitkoop of Premie, te Amsterdam. E. De Kat en H. De Kat Rz., Correspondenten van de Algemeene Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij te Rotterdam. B. M. Drayer, Agent van de Verzekering- en Brandwaarborg-Maatschappij te Arnhem, opgericht in 1809 en 1826; Agent van de Binnenlandsohe Vaart-Risico-Societeit te Amsterdam.

130