is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 57, 1888, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN.

Bladz. 7 staat: Tijdperken voor het jaar 1887 moet zijn 1888. « 9 te veranderen: Frankrijk Rep, President MarieFran-9ois Sadi Gamot, geb. 11 Aug. 1837, aanvang bewind 3 Dec. 1887. Zwitserland: Bondspresident Hertenstein. // 14 bij te voegen als Wethouders: A, Vermaes Wz. en H. H. Roes, tevens ambtenaren van den Burgerlijken Stand. * 17 C. Kerkhoff moet zijn : Kerkhof. // 18 bij te voegen als Wijkmeester van wijk 3:H. R. Voet. " 19 Kantonrechter: Mr. C. Stemberg. " 25. Openbare Gemeentewerken en -Eigendommen. Inde plaats van A. Yermaes Wz. komt A. N. Be Lint. Gasfabriek. Voorzitter H. Hartogh Heys. » 26. Bank van Leening. Voorzitter A. Vermaes Wz. en A. J. Kipp inde plaats van H. H Roes. Gemeente-Reiniging. Voorzitter A. Vermaes Wz. •• 31. Pachters van de Vischmarkt F. R. Vrolijk en N. Van der Zwam. // 40 Regenten Weeshuis der Gereformeerden: Br. B. E. Scheltema inde plaats van W. A. Paerels. // 41 H. A. Bros – Cosijn moet zijn Brost. •' 46 In plaats van F. M. L. Kerkhoff komt C. Brouwer als Ass. onderwijs bouwkunde aan de P. S. n 51 Commissie van toezicht op het lager onderwijs: L. Vliegenthart inde plaats van Mr. M. A. M. ?s Gravesande Guicherit. " 57 A. L. Soetekouw, onderw. School met den Bijbel, vervalt. n 66 Onderwijzers-Leesinrichting: N. Koomans, President en J. Th. Schiphorst, Vice-President. // 74 Belftsche Werkmans-Vereeniging: Inde plaats van J. Van Noortwijk, komt J. N. Van Aertsen als Penn. » 77 Arbeid Adelt bij te voegen : Mevr. C. P. C. — Cox, Mej. C. L. A. Ten Cate en Mej. A. E. Post üiterweer. •' 87. Liberale Kiesvereeniging //Burgerplicht.'’ Bestuur: J. A. Snijders CJz., J. M. Telders, L. Vliegenthart, J. Post van der Burg, A. J. Kipp, Br. G. J. Legebeke en W. C. Braat. // 88, Notarissen: Mr. B. Van Berckel overleden. » 140. Schuitenveren en Stoombootdiensten. Bij te voegen: de Veerschippers op ‘s Hage A. Eggink en C. Groenewegen, vertrekken dagelijks; de Pakschuit van A. H. Maatje vertrekt Maandag, Woensdag en Vrijdag naar ’s Hage. (Afgedrukt 28 Jan. 1888.)

206