is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 58, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelijk Gereformeerde Kerk.

Predikant. L. van der Valk. Ouderlingen. W. J. G. Basoski. B. de Groot. L. A. Post. H. van der Meyden. D. Kouwenhoven. J. Van Vuurde. Diakenen. A. van den Bos Jr. S, Eygenraam. F. H. van der Struyff. A. W. H. van den Berg. H. J. Doorn. G. E. Arnold. Voorlezers en Voorzangers. M. Smink. | G. E. Arnold. Organist. J. E. Kouwenhoven Jr. Koster. H. de Vriend. Roomsch-Katholieke Kerken. H. L. Spoorman, Deken van Delft. Parochie van den H. Jozef. J, H. P. van Berkel, Pastoor. \ Kapelaans. I P. van den Berk. f Van de Orde der J. Zanders. Minder-Broeders. B. C. Buy ten. EL A. O. van Os. '

38