is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 58, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Parochiaal Kerkbestuur. J. H. P. van Berkel, C. Schilte. Pastoor. G. Wiegman , Secr. J. van Rooy. B. Schrönen, Penningm. Organist. J. J. Ahsmann. Parochie van den H. Hypolitus. Pastoor. H. L. Spoorman. Kapelaans. A. J. Hendriks. j R. J. G. Beddink. H. Vorkotter. I Parochiaal Kerkbestuur. H. L. Spoorman, Pres. J. A. Drabbe, Secretaris. J. Straman. Dr. J. J. Gribling, Thes. H. Nooten. Organist. N. Buys. Oud-Roomsch-Katholieke Kerk. Op het Bagijnhof. Pastoor. C. A. Harderwijk. Kerk- en Armbestuur. C. A. Harderwijk, President. W. A, Kipp.

39