is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 58, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Instelling voor Onderwijs inde Taal-, Land en Volkenkunde van Nederlandsch-lndië.

Toezicht. Burgemeester en Wethouders. Raad van Bestuur. J. Spanjaard, Ridder K O. v 0., Voorzitter. J. E. P. F. Gonggrijp. G. K. Niemann. Mr. L. W. 0. van den Berg. J. A. van den Broek, Secretaris. Hoogieeraren. J. Spanjaard, fi, Ridder K.0.v.0., inde Staatsinstellingen van Ned. Indië, Directeur. J. R. P. F. Gonggrijp, inde Maleische en Soendaneesche Taal- en Letterkunde. G. K. Niemann, inde Land- en Volkenkunde van Ned. Indië en inde Makassaarsche en Boegineesche Taal- en Letterkunde. Mr. L. W. C. van den Berg, inde Godsdienstige Wetten, Volksinstellingen en Gebruiken van Ned. Indië. Lectoren. J. A. van den Broek, inde Geschiedenis van Ned. Indië. J. S. A. van Dissel, inde Madoereesche, Balineesche en Bataksche Taal- en Letterkunde. H. G. Humme, inde Javaansche Taal- en Letterk.

46