is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 58, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genie.

J. B. Beyers, Hoofd-Opzichter van Fortificatiën. Militair Hospitaal. J. W. Kipp, (30], Dir. O ff. van Gez. 2e kl. D. P. van Batenburg, Off. van Gez. 2e kl. A. M. van der Willigen, Off. van Gez. 2e kl. Arts. B. T. de Voogd, Apotheker le kl. •I. H. Eubinga, Administrateur. J. Stoll, Ziekenoppasser. Garnizoens-Kleedingmagazijn. A. Herold, Magazijnmeester, tevens Administrateur van het Nachtleger. GENEESKUNDE. Practiseerende Geneeskundigen. Dr, H. M. de Witt Hamer. Br. J.F. v.d. Heuvel, Arts. G. Bakker. W. Littel. Dr. E. J. A. Kaiser. Dr. J. Thomee, Arts. J. H. Waszink, Arts. Dr. J. J. Gribbling, Arts. Dr. B. E. Scheltema, Arts.

123