is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 58, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gasthuis-Doctor.

H. M. de Witt Hamer. Gemeente- en Gasthuis-Chirurgijns. P. T. van Munnekrede. |J. H. Waszink. Gemeente-Vroedmeester, G. Bakker. Gemeente- en Gasthuis-Apotheker. C. Buyn. Vroedvrouwen. Wed. J. E. Ploos v. Amstel, geb. Vieleers. j Wed. A. H. J. van Sprang, geb. Munts. I Gemeente G. F. Baans, geb. Minjet. / Vroed- H. L. J. Sckoonboven , geb. Houtzager. I vrouwen, M. F. J. Stratemaker. ' E. Muller. B. de Vries. BEGRAFENIS- en ZIEKENFONDSEN. Gewaarborgd Begrafenisfonds voor de stad Delft en omtrek, onder de zinspreuk: „Tot aller welzijn.” A. Smit, Directeur. | L. Koster, Bode. Begrafenisfonds der stad Delft en omtrek. Beschermheer: G. Bakker. Commissarissen van Toezicht. C. Pfeiffer. | C. A. de Vries.

125