is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 58, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. SWAETTOÏÏW, Ouden Langendijk 14, Delft. ilMllifiiliEl eisniïiiiHiiaii, ROOK-jPRIIIM- en TURKSCHE TABAK. Geïmporteerde iiiiii ii m&muA «mie DEPOT DER Algem. Nederl. Vrouweri-Vereeniging TE DELFT BIJ Mejuffrouw G. SCHIPPER, Oude Delft, N°. 203.