is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 59, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ministerie van Financiën.

(Kneuter dij k.) Minister, Z.Exe. Jhr. Mr. K. A. Godin de Beaufort, (Audiëntie: des Donderdags ten 12 ure.) Secrstaris-Generaal, S. Bartstra, Ministerie van Oorlog. (Plein.) Minister, Z.Exe. J. W. Bergansius, , Cornrn. , Ridder der Dannebrogsorde van Denemarken. (Audiëntie : des Donderdags ten 1 ure.) Secretaris-Generaal, Mr. J. A. Kramer, Ministerie van Koloniën. (Plein.) Minister, Z.Exe. Mr. L. W. C. Keuolieuius, Comm. , Comni. der Orde van Frans Jozef van Oostenrijk, Ridder 3e kl. der Medijié-Orde van Turkije. (Audiëntie, des Vrijdags ten 1 ure.) Secretaris-Generaal. Jhr. Mr. H. van der Wijck, @. Ministerie v. Waterstaat, Handel en Nijverheid(Binnenhof.) Minister, Z.Exe. J. P. Havelaar, Ridder le kl. Orde L. en Z. (Audiëntie: des Zaterdags ten 1 ure.) •Secretaris-Generaal, Jhr. Mr. G. de Bosch Kemper.

3