is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 59, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Schelling Az., assist. onderw. Burgerl. Bouwkunst; • •••••) assist. onderwijs Waterbouwk.; J. H. K. Docters van Leeuwen, assist in het Scheik. Laboratorium; H. Doyer Dz., assist. in het Natuurkundig Laboratorium; N. C. H. Verdam, assist. onderwijs voor Werktmgleer en Werktuigbouwkunde. Bibliothecaris. J. F. L. Sohneider. Administrateur. EL L. Verschoor. Conciërge. J. Lovis, Instelling voor Onderwijs inde Taal-, Landen Volkenkunde van Nederlandsch-lndië. Toezicht. Burgemeester en Wethouders. ; Baad van Bestuur. J. Spanjaard, ||, Bidder K. O. v. C., Voorzitter. J. B. P. F. Gonggrijp , %. G. K. Niemann. Mr. L. W. C. van den Berg. J. A, van den Broek, Secretaris.

45