is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 59, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereniging „Tesseüschade.”

Beschermvrouw H. M. de Koningin. . Hoofdbestuur. Jkvr. J. de Bosch Kemper, Amsterd., ïïeerengr. 573. Mej. J. A. J. Testas, Amsterdam, Amstelveld 357. Mej. D. A. Tak, ’sHage, Javastraat 62. Mej. 0. D. Rueb, Rotterdam, Willemskade 19. Mej. L. F. Wijnaendts, Baarn. Mej. G. J. Berns, Arnhem, Kastanjelaar! 29. Mevr. M. M. van der Kaay, geb. Riskanter, Leiden, Rembrandstraat 23. Mevr. 0. C. Snellen, geb. Hngenholtz, Zeist. „ J. Cadet —• Kempers, Den Helder. Afdeeling Delft. Mevr. Douairière van der Goes van Katers Hubrecht, Pres. „ Wed. Overgaauw Permis List. „ Bisschop – van Dorsser, Secr. „ Wed. van der Mandele Fontein. „ van Kruyne—-van Braam Blussé, Penn. Depothoudster Mej. G. Schipper, Oude Delft 213. Hoüandsche Maatschappij van Landbouw. Afdeeling Delft en omstreken. J. M. deKuyser, Yoorz. 0. Veth. B. Groeneveld. A. F. Marlet. C. Langeveld. H. Landheer, Secr.-Penn.

75