is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 59, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Landbouwkolonie Ned. Metray. Afdeeling Delft. A. N. de Lint, (15) Voorz. G. Knuttel, Penn. Dr. A. Drost Dz., Secr. Nederl. Maatsch. tot bevordering van Nijverheid, Departement Delft. A. J. Kipp, Voorz. L. Vliegenthart. A. Zellekens. B. Reinders Jr. •J. P. Henneveld. Dr. W. D. Gfatama, Secr. Maatschappij van Weldadigheid. Afdeeling Delft. F. H. L. van Swieten, President. P. J. Mouthaan, Off. -p. H. J. Lenderink, Secretaris. P. T. van Munnekrede. J. G. Kok. Mr. 0. F. A. Milders, Penningmeester. Commissie van leden uit de onderscheidene Godsdienst-Gezindten, tot uitdeeling van Soep gedurende den Winter. W. A. Paerels, President. A. A. T. van Leeuwen, Vice-President. J. van der Heide, Secretaris. J. T. Gussenkoven, Penningmeester. H. M. Das. J. L. Klamer.

76