is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 59, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Drooggemaakte Bieslandsohe Polder. , 136,66 Hectaren (Vrijenban). 0. van Leeuwen, Voorz. S. Haket. W. P. van Mill. H. Landheer, Secr.-Penn. Bieslandsohe Bovenpolder. 164,47 Hectaren (Delft). J. D. Viruly Pz., Voorz. Mr. W. F. v.d. Mandele. J. Overgaag. H. Landheer, Secr.-Penn. Broekpolder. 508,30 Hectaren (Vrijenban, Rijswijk). H. J. Giethoorn, Voorz. J. Steneveld. B. Groen. H. W. Schuurman, A. de Jong. Secr.-Penn. Droogmaking in denZuidpoldervan Delfg a u w. 227 Hectaren (Pijnacker). N. Olieman Mz., Voorz. W. Gouwentak. G. Hogervorst. O. de Graaf. Secr.-Penn. Noordpolder van Delfgauw. 365 Hectaren (Delft). H. Bukman, Voorz. |D. Zeestraten. ï. Groenewegen. ( H. Landheer, Secr.-Penn. Zuidpolder van Delfgauw. 1425 Hectaren (Vrijenban). Voorz. P. van Woerden. J. Sonneveld. IJ. yan Woerden, G. van der Kooy. Secr.-Penn. G. Tetteroo.

88