is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 59, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een gewicht tot 1 kilogram 15 cent. „ van-1 „ 3 „ 20 „ » » » Oy> 5 y' 25 „ De inhoud mag niet meer dan 25 knb. decimeters -en eender vlakken niet meer dan 80 centimeters bedragen. Aanteekening 10 cent van elke ƒlOO.- tot een bedrag van ƒ500.- Pakketten voor Let buitenland, zonder aangegeven waarde, mogen liet gewicht van 3 kilogram niet te boven gaan en zijn aan een afzonderlijk tarief onderworpen. Ook is er gelegenheid ter verzending van pakketten , een gewicht van 5 kilogram niet te bovengaande, tusschen Nederland ter eene en de Nederlandsehe koloniën in Oost-Indie ter andere zijde, door middel van stoomschepen rechtstreeks tusschen Nederland en Nederlandsch-Indie varende. RIIKS-TELEGRAAF. Directeur. W. G. van Rossum. Telegrafisten le klasse. G. Monna. | C. P. Bus. Klerk le klasse. J. L. van Nes. Telegrambestellers. H. H. J. Dammers. S. Vink, Hulpbesteller. A. H. Pak.

98