is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 59, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord. Getallen, uit 5 teekens bestaande, tellen yóor één woord, zoo is b. v. lÖOOO één woord, daarentegen tellen 10,000 en 120I/2 ieder voor twee woorden. Dringende telegrammen worden alleen toegelaten in het verkeer met België, Duitschland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Nederland , Oostenrijk , Portugal, Eomanië , Rusland , Spanje, Japan en Ned. Indië. Open bestelling. Telegrammen met de aanwijzing „Remise ouverte” (R. 0.) worden toegelaten door België, Denemarken, Duitschland, Frankrijk, Japan Ned. Indië, Nederland , Noorwegen, Oostenrijk , Portugal, Romanië, Spanje en Zwitserland. H. IJ. SPOORWEG MAATSCHAPPIJ. Stationschef. Ph. J. Dodenhuis. Bestelgóederenkantoor. F. Arnoldi, Commies, waarnem. Stationschef. J. Kryne, Klérk. J. F. Muller, „ Vrachtgoederenkantoor. J. Koning, Commies. jJ. Kolkman Jr., Klerk. Plaatsbureaü. J. A. vón Stein Jr., Commies. J. G. M. A. P. Smits, Klérk. B. D. Lugten, Klerk.

100