is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 59, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opzichter van den weg. J. Kolkman. Ladingmeester. W. M. van Ualen. Portier. J. H. Meyer. Doctor en Chirurgijn, aangesteld door de Commissie van Beheer van het Ondersteuningsfonds der gemelde Maatschappij. Dr. B. E. Soheltema. SPOORTREINEN. De reizigers hebben geen bagage vrij, alleen wordt het hun vrijgelaten om kleine pakjes, valiezen of doosjes, welke niet meerder wegen dan 10 kilogr., of 30 kubieke centimeters plaatsruimte innemen, en zonder hinderlijk te zijn, geborgen kunnen worden, met zich inde rijtuigen te nemen. Kinderen beneden 3 jaar, mits geen afzonderlijke plaats innemende, zijn vrij. Kinderen van 3 tot 10 jaar zonder geleide betalen als volgt; Twee kinderen op één plaatskaart der klasse waarin zij plaatsnemen. Een kind inde le klasse een plaats 2e klasse, Qp 3ö n 333) 33 13 M ” ” qp „ 3e „ }} 3) 3333 ” ” min 20 °/0.

101