is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 59, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemeente-Vroedvrouwen,

G. F. Baans, geb. Minjet. H. L. J. Schoonhoven, geb. Houtzager. M. F. J. Stratemaker. E. J. 0. G. Spuiman, geb. Muller. B. de Vries (assistente). BEGRAFENIS- en ZIEKENFONDSEN. Gewaarborgd Begrafenisfonds voor de Stad Delft en omtrek, onder de zinspreuk: „Tot aller welzijn.” A. Smit, Directeur. 1 L. Koster, Bode. Begrafenisfonds der Stad Delft en omtrek. Beschermheer: G. Bakker. Commissarissen van Toezicht. C. van Battum. | C. A. de Vries. Directeuren. W. N. van Es. A. J. Brouwer. P„. de Kat. Boden. J. P. Metz. W. J. de Mooy. N. Gollignon. M. Kouwenhoven. H. A. Te Mey. Begrafenisfonds onder de zinspreuk, „Tot nut van ’t algemeen,” te Den Haag. F. A. van den Berg, Agent te Delft. G. J. J. Peeterse, Bode.

121