is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 60, 1891, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verklaring' van den Maan-Alinanak en van de Teekens- en Woordverkortingen.

OVER HPT OPGAAN DPR MAAN. De cijfers geplaatst achter lederen dag des jaars wijzen de opkomst der maan aan. Bij voorbeeld achter 1 Januari staat ’s av. 10-32; hetgeen beteekent dat de Maan des avonds ten 10 ure 23 minuten zal opgaan. ’sMorg. beteekent des middernachts; ’sav. beteekent des middags 13 ure.

ISS Militaire Willemsorde. Orde van den Ned. Leeuw, ■f* Orde van de Eikenkroon. Citadel Medaille. 0 Metalen Kruis. Z. K. Zilveren Kruis. J.M. Java Medaille. E.S. Eere Sabel. C. Commandeur. * Met de Ster. Z. M. Zilveren Medaille. B. M. Bronzen Medaille. G. 1). Gewapende Dienst. (15) enz. Jarige Gesp. E. B. Eereteeken Borneo. G. L. N. Gouden Leeuw van Nassau. B. K. Eereteeken voor bijgewoonde belangrijke krijgsbedrijven. W. O. Wasa-Orde van Zweden. K. O. v. C. Koninklijke Orde van Cambodja. N. B. O. Nibha Bhoru-Orde. O. V. Orde van Verdienste met bet Witte Kruis van Spanje. O. L. en Z. Orde van den Leeuw en de Zon van Perzië.