is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 60, 1891, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. J. Thomee. 1895 A. Vermaes Wz. • 1895 L. A. Vreeburg. 1895 Secretaris. Mr. J. Soutendam. Secretarie. H. Landheer, Griffier. E, H. Landheer, Ambtenaar le klasse. H. Bladergroen, „ le „ P. Demmenie, „ 2e „ E. J. Westerman, „ 2e „ D. T. van Battum, „ 3e „ Bureau van den Burgerlijken stand. C. W. Cieremans, Hoofdambtenaar. H. de Kat Ez., Ambtenaar le klasse. J. Landheer, „ 2e „ P. H. de Wilde, „ 3e „ Ontvanger. Mr. A. A. Kuiler. Ambtenaren ten Kantore van den Ontvanger. J. B. Smink (geagreëerde), Ambtenaar le klasse. G. E. Arnold, tevens Deurwaarder. Boden. A. Veer, tevens Conciërge. C. M. van der Horst. W. F. G. Afterbag.

15