is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 60, 1891, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 2. (Bagijahof.) Hoofd der School Mej.Wed. J. H. Casparie—Friedhoff. Onderwijzeressen. J. Schalier. | M. P. Schram. Helpster. G. A. J. A. Wissenburg!!. Bijzondere Bewaarscholen. Bewaarschool der Ked. Herv. Gemeente (Gasthuisl.) Commissie van Beheer. J. van der Heide, 1 ( A. van Hattem Jr., ; Diakenen. J. T. Bijl, ) Schoolhouderes. M. C. Klaar—Destrée. Bewaarschoolhouderessen. G. H. Grieven en M. Jansen (Scholen van den H. Yincentius van Paula), Koornmarkt en Voorstraat. J. J. Schreuder (Yerversdijk). M» E. Verbeek—Houtzager (Oude Delft). Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap. Afdeeling Delft. H. V. Leopold, Voorzitter. – K. Koomans, Onder-Voorzitter. J. Th. Schiphorst, le Secretaris. W. J. van der Boor, 2e. Secretaris. W. van Poeteren, Penningmeester.

57