is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 61, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijzondere Bewaarscholen.

Bewaarschool der Ned. Herv. Gemeente (Gasthuis!.) Commissie van Beheer. Diakenen. J. Vander Heide. A. Van ïïattem Jr. J. T. Bijl. Schoolhouderes. M. C. Klaar—Destrée. Be waarschoolhouderessen. G. H. Grieven en M. Jansen (Scholen van den H. Vincentius van Paula), Koornmarkt en Voorstraat. J. J. Schreuder (Verversdijk.) M. E. Verbeek—Houtzager (Oude Delft.) Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap. Afdeeling Delft. H. V. Leopold, Voorzitter. N. Koomans, Onder-Voorzitter. J. Th. Schiphorst, le Secretaris. G. 0. Bertram, 2e Secretaris. W. Van Foeteren, Penningmeester. Vereeniging „Volksonderwijs.” Afdeeling Delft. J. A. v.d. Broek, Voorz. H. R. Voet. A. J. Kipp. Mr. W. F. v.d. Mandele , F. M. De Vries v. HeystJr. Seor.-Penn.

57