is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 61, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POLITIEKE „Burgerplicht.”

J. M. Telders , President. L, Vliegentbart Jr., Secretaris. A. J. Kipp, Penningmeester. Dr. G. J. Legebeke. Mr. W. M. H. Boers. J. Meyers. D. O. Lans. „Recht voor Alien.” J. J. Vlek, President. Henri Van Sokaik, Vice-President. A. A. T. Van Leeuwen, Secretaris, J. 0. Olifiers, Penningmeester. Dr. J. J. Gribling. „ Nederland en Oranje.” Voorzitter. . . . . : ~ 2e Voorzitter. , Secretaris. , Penningmeester. KERKELIJKE KIESVEREENIGiNG; „De Waarheid betrachtende in Liefde.” J. Vander Heide, Pres. J. T. Bijl, J. G. Sijpesteyn. | Penningmeester, T. Stoorvogel, Secretaris. J. A. Mulder.

85