is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 61, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Vlaardingen door Delft naar Utrecht en terug. Schipper P. L. Van Willigenburg. Vertrek naar Utrecht des Woensdags, ’s namiddags van Vlaardingen; van Delft Donderdags, ’s morgens ten 10 ure van de ligplaats nabij „Den Bolk,” en ten 1 ure van de Haagpoort. Terug van Utrecht, des Zondags morgens te Delft, en vertrekt des Maandags van Deltt naar Vlaardingen. Deze Schuit neemt goederen mede voor Amersfoort, Hilversum en alle correspondeerende plaatsen in de provincie Utrecht. Bestellingen worden aangenomen bij L. Vander Klip, Koordeinde. Van Delft naar Utrecht en terug. W. H. & G. Tetenburg. Vertrek naar Utrecht Dinsdag, Donderdag en Zaterdag 11 ure; nemende ook goederen mede voor Amersfoort en omliggende plaatsen inde provincie Utrecht. Bestellingen worden aangenomen en op verlangen ook afgehaald aan het Veerhuis, naast de Luthersche kerk. Van Haarlem naar Delft en Schiedam en terug. J. Blansert, firma J. Batenburg. Van 25 December tot 1 Maart om de 14 dagen, ïe Delft in lading Vrijdagmiddag 3 ure, vertrekt s avonds. Na 1 Maart alle Vrijdagen op denzelfden tijd.

142