is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VORSTEN 1N EUROPA,

en aanwijzing: van den tijd hunner GEBOORTE EN TROONSVERHEFFING. Gtboren. Aan v. Bew. Baden: Groothertog Leopold Karei Frederik. 29 Aug. 1790 SOMaart 1830 Beijeren: Koning Maocimiliaan. 28Nov. 1811 21 Haart 1848 België: Koning Zeopold 1. 16 Dec 1790 21Jnlij 1831 Denemarken: Koning Frederik FII. 6 Oct. 1808 20 Jan. 1848 Frankrijk; Keizer Napoleonlll. 20 April 1803 2 Dec. 1852 Griekenl.; Koning Ottol. 1 Juni] 1815 7 Mei 1832 Groot-Brittan.: Koningin Ficioria I. 24 Mei 1819 20 Junij 1837 Hanorer: Koning George F. 27 Mei 1819 18 Nor. 1851 Kerkelijke Staat; Paus Pius IX. 13 Mei 1792 16 Junij 1846 Nederl.rKoningWillemlll. 19 Feb. 1817 17 Maart 1849 Oostenrijk: Keizer Frans Josep'h I. 18 Aug. 1830 2 Dec. 1848 Ottomanische Porie: Sultan Abdul-Mrdjid- Khan. 20 April 1823 Uulij 1839 Portug.: Kon.PedroF,onder Begentschap 16Sepl, 1837 15 Nor. 1853 Pruissen: Koiiing Frederik Willem IF. 15 Oct. 1795 7 Junij 1840 Kugl. : Keizer Niknlaas 1. 6 Juli) 1796 1 Dec. 1825 Sardinië; Kon.FictorEman 14Maartl820 23Maartl849 Saksen: Koning Frederik August. 18 Mei 1797 ö.lunij 1836 Sicilië : Kon. Ferdinand 11.12 Jan. 1810 8 Nor. 1830 Spanje: Koningin./ 10 Oct. 1830 29Sept. 1833 Wurtemberg; Koning Willem 1.27 Sept. 1781 30 Oct.\ 1816 Zweden en Noorwegen: Koning Oscar I. IJulij 1799 8 Maart 1844