is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grenzen ; Turkije en de Levant , Italië], Sardinische Staten en Toskane , dein eenige gevallen gedtvongen franteering. De brieven naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika vertrekken elke week des Vrijdags, en moeten gefrankeerd worden. Hiervan zijnde vier wintermaanden December, Januari], Februari] en Maart uitgezonderd , terwijl dan de expeditie slechts tweemaal per maand geschiedt. Frankeering als boven. Het ledigen der brievenbus , aan het gebouw der] Modelzaal bij de Koninklijke Akademie geplaatst, geschiedt zesmaal per dag, en wel : des morgens ten 6 ure 45 min., 10 ure 30 min. en 11 ure 45 min., des namidd. ten 3 ure , des avonds ten 5 ure 30 min. en ten 7 ure 40 min., geregeld volgens het uurwerk van Amsterdam , dat niet zelden met Delft verschilt. (flinter dienst!) De aanteekening der brieven geschiedt zoo lang het Kantoor geopend is; iedere zoodanige brief is 10 cents , behalve de gewone port , welke laatste betaling geschiedt naar verkiezing der afzenders. Het Kantoor is geopend des morgens van 6| tot 8| en van 9| tot 3| ure., en des avonds van 5k tot 9 ure.

108