is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Geertruidenberg op Rotterdam. (Dagelijks, behalve des Zondags.) Van 1 April tot 30 September, des Maandags inorg. ten 5 ure, en de overige dagen ten half 6 ure; van'l October tot 31 Maart, des Maandags morg. ten 5 en de overige dagen ten liall 7 ure. Stoombooten Willem de Eerste en Koningin der Nederlanden. Vertrekken van Rotterdam naar Nijmegen alle dagen, des morgens ten hall 10 ure, in betrekking tot de Spoortrein ; en van Nijmegen naar Rotterdam mede alle dagen, des morgens ten 7 ure. Inde wintermaanden om den anderen dag , hetwelk nader inde Nieuwspapieren wordt bekend gemaakt. NB. Informatien op alle de bovengenoemde Stoombooten , zijn te bekomen bij de Erve J. Roodenhurg , in het Huis ter Lucht , nabij de Nieuwe Brug , te Delft. Nedcrlandsche Stoomboot-Maatschappij. Ligplaats inde Boompjes. Dienst tusschen Rotterdam, Nijmegen, Arnhem, Emmerik , Dusseldorp , Roer , Wezel, Keulen , Coblentz, Mainfz , Manheim , enz. enz en terug. Van Rotterdam langs Nijmegen naar Emmerik, enz. , tot Manheim , Maandag , Woensdag , Vrijdag en Zalurdag , des morgens ten 6 ure.

132