is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ORDE OP HET LUIDEN DER WERKKLOK,

vanaf I°. Januari/ 1831. Van des morgens, des avonds. 16 November tot 31 Januarij , 8 ure, 4 ure. 1 Februari] » 15 Februari], hal f8 ure , half 5 ure. 16 Februari] » den laalsten id. 7 ure, 5 ure. 1 Maart » 15 Maart, half7 ure , half 6 ure. 16 Maart » 31 Maart, 6 ure, 6 ure. Deze vijf tijdperken des middags om 12 ure en 1 ure. 1 April tot 15 April, 6 ure, half 7 ure. 16 April » 31 Augustus, half 6 ure, 7 ure. 1 September» 15 September, 6 ure, half? ure. Deze drie tijdperken des middags om 12 ure en half 2 ure. 16 September» 30 September, 6 ure, 6 ure. 1 October » 15 Octobcr, half7ure, half6ure. 16 October » 31 October, 7 ure, 5 ure. 1 November » 15 November, half 8 ure , half 5 ure. Deze vier tijdperken des middags om 12 ure en 1 ure.

BEPALINGEN «ler M KKHHA/KK.

Morgen schoft-uren. Geen. Geen. 9 tot 10 ure. half 9 tot half 10 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. half 9 tot half 10 ure. 9 tot 10 ure. Geen. De aanvang van den werktijd zal voortaan te gelijk met het luiden der klok zijn.

148