is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ Twee Maanden van het Jaar 1857.

Jan narij.

1 dond. Nieuwjaarsdag. 2 vrijd. JE kwart., zat. den 3 , des nam. ten Oure 33 min. 3 zaturd. 4 zondag , 5 maand. 6 dingsd. Drie Koningen, 7 woensd. 8 donderd. 9 vrijd. ©V. maan , zat. den 10 , des morg. ten 9 u. 27 min. 10 zaturd. 11 zondag , 12 maand. Koppermaandag, 12 dingsd. 14 woensd. 15 donderd. 16 vrijd. 17 zaturd. H. Anthonius , kwart., zond. d. 18. des morg. ten 5 ure 9 min. 18 zondag, H.N.Jez.,H.Petr. 19 maand. H. Maria en Mart. Zon inden Waterman. 20 dingsd. H. Pab. en Sebast. 21 woensd. H. Agnes, 22 donderd. < 23 vrijd. « 24 zaturd. H. Timotheus , /«ÉRJkN. maan , zond. d. 25 , des ' avonds ten 11 n. 45 m. « 25 zondag ,H. Paul bekeer., f 26 idaand. c 27 dingsd. H. JoanCbrys., f 28 woensd. <; 29 donderd, H.Franc.deSalis , 30 vrijd. 31 zaturd.

Februarij.

kwart., zond. d. 1, des 'JW avonds ten 8 ure 40 m. s 1 zondog, 2 maand. Mana Lichtmis, 3 dingsd. 4 woensd. 6 donderd, H.Agatha, 6 vrijd. H. Durothca, 7 zaturd. 8 zondag, Septuagesima , ®V; maan , maand. d. 9, des morg. ten 0 ure 12 min. 9 maand, H.Apolonia, 10 dingsd. 11 woensd. 12 donderd. H.Eulalia, 13 vrijd. H. Gregorius, 14 zaturd. H. Valentianus , 15 zondag, Sexagesima , 16 maand. H. Juliana, kwart., dingsd. d. 17 , ; d. nam. ten 2 ure 39 m. 17 dingsd. Zon in öfeYisschen. 18 woensd. H. Simeon, 19 donderd. H.Bonifacius., 20 vrijd. 21 zaturd. 22 zondag, Quinquagesima, 23 maand. (22 H. Petrusst., /fiflßkN. maan, dingsd. d. 22, d. '%il/ namidd. ten 0 ure 17 m. 24 ding. 11. Ma.tfh., Vastenav, 25 woensd. Aschdag, 26 donderd. 27 vrijd. H. Petrus Dam., 28 zaturd.