is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. C. Steenbrink, geb. Beek, Commissie voor het Fonds ter Aanmoedisins en O o Ondersteuning van de Gewapende Dienst inde Nederlanden. Afdeeiing Delft. P. J. van der ColiF van Hoogeveen , C. L. Külm , I§l (15) J. D. Hoekwater AJz. , igl (E.S.) (30) ffir. R. J. C. Metelerkamp , igi [gl Jonkh. Mr. A. van der Goes van Naters. gl Maatschappij tot Zedelijlte Verbetering der Gevangenen. Afdeeiing Delft. N. G. van Meerten , §5 (20) President. W, J. Kühler Wz., (15) P. J. van der Colff van Hoogeveen , W. H. Vorstman, G. J. Hoekwater. J. W. Kröller , tg] Secret. en Thesaurier. Maatschappij: tot nvt van ’t algemeen. Departement Delft. Opgerigt in bel Jaar 1805. Bestuur. Mr. J. E. Valcton, Voorzitter. 11. .1. Borgerboff vjin den Bergh , Dr. W. H. Haverkorn van Rysewyk ,

50