is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Algemeene Utrechtsche Maatschappij ter Verzekering van Geldelijke üitkeeringen , na overlijden van bepaalde Personen , gewaarborgd door Aandeelhouders , voor een kapitaal van Vijf en twintig duizend guldens. Commissarissen, Mr. H. Wallcr, W. J. Cremers , D. Blikman Kikkert , J. F. Pool en Mr. G. Schimmelpenninck Jz. ■ Directeur , H. ten Holt en Comp. Correspondent te Delft, J. C. Kesler.

Bode , van Rooyen.

Onderlinge Verzekering Maatschappij tegen Sterfte van Runderen, gevestigd te Tiel onder bestuur van T. J. van Everdingen, als Directeur, twee Administrateuren en zes Commissarissen. Agent der Maatschappij voor Delft en omstreken , C. Pfeiffer.

Maatschappij Tot Hulp in Lijden en Ouderdom, opgerigt voör geheel Nederland en gevestigd Ie ’s Gravenhage. Deze Maatschappij heeft ten doel, om aan de Deelhebbers , voor eenen geringen wekelijkschen inleg, te verzekeren : ten eerste, bij het overkomen vaneen ongeluk , een tijdelijk of levenslang onderhoud ■ ten tweede , op 70-jarigen ouderdom eene wekelijksche ondersteuning. Men kan zich bij den Agent J. H. Weber en bij de Bode J. L. Heschlé , te Delft , tot nadere inlichting en deelneming , aanmelden.

80