is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEGRAFENIS- EN ZIEKEN-SOCIËTEIT EN GENEESKUNDIGE INRIGTING.

.gevestigd te Rotterdam , onder de Zinspreuk : TOT ALLER WELZIJN , HULP IN EN NA BET LEVEN.» Directeur, Th. Wylacker. Mede-Dirccteur, K. J. Wylacker. Kommissarissen van Toezigt, W. S. van Duimen ■en J. A. de Haan. Geneeskundigen, M. A. Roodenberg , Med. Doctor. P. T. van Munnekerede, Chirurgijn. B, van der Doll , Apotheker. E. A. Houtzager, geb. Maas, Vroedvrouw. Bode, P. G. van der Tas, in Ret Oosteindc.

83