is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vertrek der Posten.

De brieven naar de onderscheidene provinciën , zoo ook buitenslands, worden met alle doorloopende spoortreinen geëxpediëerd. De brieven voor een gedeelte van Zuid-Holland, alsmede Noord-Holland , Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland ,Groningen, Drenthe, Duitschland, Zwitserland , Italië,. Turkije en de Levant, worden ook nog met de nachtpost verzonden. De brieven voor Engeland kunnen iederen dag verzonden worden , over Breda via Ostende. Voorloopig eenmaal in iedere maand kunnen de brieven voor Oostindië met de Landmail verzonden worden , en wel : over Marseille vóór den 3den , » Southampton » » Bsten, » Triest » » 4den van iedere maand ; allen ongedwongens frankeering. Gedwongen Frankeeringen. Spanje en Portugal tot aan de Fransch-Spaanschc grenzen ; Turkije en de Levant, Italië , Sardinischc Staten en Toskanc , dein cenigc gevallen gedwongen frankeering.