is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vertrek der Voetbeden naar omliggende Dorpen.

C Redeker, Westlandscbe Bode. Komt alle dagen, uitgezonderd des Zondags. Vertrekt des morgens ten 6 ure van Naaldwijk op Hondstiolredijk, door Kwintsheul en Wateringen op Delft. Corresponderende op Naaldwijk door ’s Gravesande , Monster en Loosduinen op ’s Hage. Vertrekt van Delft des namiddags len 2 ure. Adres bij H- Kramer , in de Heiberg de Beurs van Botterdam , inde Jaoob-

gerritsestraaf.

j. Dy kshoorn , Bode van de Lier. Maandag, Dingsdag , Woensdag , Vrijdag en Zaturdag. Vertrekt des voormiddag* ten half 12 ure. Bestellingen worden aangenomen bij de wed. Bladergroen, op bet Oude Delft, nevens de Akadexme.

M. Brede veld, Postbode van Schipluiden. Komt alle dagen inde stad ; vertrekt des middags ten 1 ure. Bestellingen worden aangenomen bij G. Fie laars , Hciligegeest Kerkhof.