is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K. Byzen, Postbode van Pijnacker, Zegwaard en Zoetermeer. Komt alle dagen inde stad ; vertrekt des morgens ten 8 ure. Bestellingen worden aangenomen ten zijnen huize , wijk 1 n°. 197 , in het Oosteinde.

C. van den Bos, Bode ’ van Delft op Zoetermeer en Zegwaard. Vertrekt Maandag, Woensdag en Vrijdag, des namiddags ten 3 ure. Adres bij 11. van Kan , inde Lange Breedsteeg.

J. van den Berg , Bode op Wateringen, Poeldijk, Monster, Ter Heide en ’s Gravesande. Komt alle dagen inde stad , uitgezonderd Woensdag en Zondag ; vertrekt des morgens van ’s Gravesande , en des namiddags ten 1 ure van Delft terug. Adres bij Valkenburg , boek Beestenmarkt.

Vrouw van der Hut, Bodin van Nootdorp. Komt alle dagen inde stad , uitgezonderd des Zondags ; vertrekt des middags ten 12 ure. Bestellingen worden aangenomen bij den Boekhandelaar IV. N. C. Roldanus, Voorstraat.

W. van Keulen, Postbode van Nootdorp. Komt alle dagen inde stad, vertrekt des middags ten 1 ure. Bestellingen worden aangenomen bij G. Vielaars , Heiligegeest Kerkhof.

116