is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagen. Op Sneek, door geheel Friesland en Groningen, alle weken. Op de Lemmer, om de 14 dagen. Op Deventer, en de plaatsen in Overijssel gelegen, alle weken. Op Zwol, des Zomers, Woensd. en Zalurd. , des Winters Woensd. Op Zutphen, om de 14 dagen, nemende goederen voor plaatsen in Gelderland gelegen. Op Kam pen, alle weken , ladende goederen voor het Kampereiland.

JYJI. De goederen pp Sneek , de Lemmer, Deventer , Znfplicn , Kampen en Zwol, des Dingsdags te voren te bezorgen bij den

Commissaris.

Donderdag. Op Heusden, des namiddags ten '3 ure. Op Brielle , des middags ten 12 ure. Op Geertruidenberg , Costerhout , Waalwijk, filbuig, enz. , des morgens ten 10 ure.

Vrijdag. Op Middelburg , des avonds ten 6 ure; nemende goederen naar Goes , Zicrikzee , Vlissingen , Axel , Tér Neuze , en verder alle plaatsen in het district van Zeeland. Op Gorinchem , des avonds ten 6 ure, inde wintermaanden om de 14 dagen. _ Op ’s Hertogenbosch , des namiddags ten 3 ure. Op Amersfoort, Dingsdag om de 14 dagen. Op Doesburg, des middags ten 12 ure , om de 3 weken.

119