is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van. Rotterdam, dagelijks des namiddags ten 2 ure, uitgenomen des Zondags.

Dienst tusschen Culenborg , Vreeswijk en Rotterdam.

Van Culenborg naar Vreeswijk, des Maandags morgens ten Kalf 5 ure , en de andere dagen , behalve des Zondags , des morgens ten half 8 ure.

Van Vreeswijk naar Rotterdam , des Maandags morgens ten half 6 ure , de andere dagen , behalve des Zondags, des morgens ten half 9 ure ; om te Rotterdam aan te komen des Maandags morgens ten 9 ure, de andere dagen ten half 12 ure.

Van Rotterdam naar Vreeswijk en Culenborg, lederen dag , behalve des Zondags, des namiddags ten 2 ure. Aankomst te Vreeswijk des avonds ten 6 ure , en te Culenborg ten 7 ure. Ligplaats te Rotterdam aan het Oude Hoofd.

Corresponderende deze dienst te Vreeswijk met de Trekschuiten of Diligences op Utrecht, en te Rotterdam met de Spoortreinen op ’s Gravenhage enz.

Van Rotterdam op Antwerpen cn terug. Van 1 April tot 31 October dagelijks , behalve des Zondags. Inden winter twee- of driemaal per weet, dagen onbepaald. De afvaart enz. wordt door de Nieuwsbladen nader bekend gemaakt.

135