is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veranderingen

Bladz. 1 en 2. Minister van Finantien ; Jlir. Mr. F. A. Baron van Hall, tijdelijk belast met de Portefeuille van Bnitenlandsehe Zaken. Minister van Binnenl. Zaken; Jhr. Mr. Sohelto Baron van Heemstra. Minister voor R. K. Eeredienst: Mr. J. A. Mutsaers. Minister van Justitie; Mr. M. H. Godefroi. Bladz. 37, reg. 3 v. o. staat: Titulair Hoof d-Ingenieur; men leze; Hoof d-Ingenieur. Bladz. 38, is de Heer M. Simou Gz. vermeld ouder de Onderwijzers; behoort onder de Leeraren.