is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verklaring van den Tijd- en Feest-Almanak. Jaarlyst van eenige Hoogdagen; en Joodsche Feestdagen

TIJD- EN FEESTBEKENING. De Zondagsletters zijn .A. G. Eerste Advent . . 2 Dec. Het Guldengetal . . . 18 Quatertempers. De Epacta 7 Den 29 Febr., 2en 3 Maart De Zonnecirkel.... 21 «30 Mei, len 2 Junij De lïomemscbe Indictie .3 ,19, 21 en 22 Septemb Septuagesima . . 5 Eeb. ~ 19, 21 en 22 Decemb. De Winter is begonnen den 22 December 1859. De Lente beg. den 20 Maart j De Herfst beg. den 22 Sept. " Zomer , , 20 Junij j , Winter , ,21 Dec. JAARLIJST VAN EENIGE FEESTDAGEN. Jaren. V'istenavond. Faschen. Pinkster. 1860. 21 Eebruarij. 8 April. 27 Mei. 1861.12 Februarij. 31 Maart. 19 Mei. 1862. 4 Maart. 20 April. 8 Junij. 1863. 17 Februarij. 5 April. 24 Mei.' 1864. 9 Februari). 27 Maart. 15 Mei. 1865. 28 Februarij. ' 16 April, 4 Junij. 1866. 13 Februarij. 1 April. 20 Mei. 1867. 5 Maart. 21 April. 9 Junij. 1868. 25 Februarij. 12 April. 31 Mei. 1869. 9 Februarij. 28 Maart. 16 Mei. 18‘0. 1 Maart. 17 April. 5 Junij, 1871. 21 Februarij. 9 April. 28 Mei. JOODSCHE FEESTDAGEN. Purimfeest, Ben 9 Maart. j Nieuwjaar 5621,17 en 18 Sept. Paseb., 7,8,13 en 14 Apr. | Groote Verzoendag, 26 Sept. Pinksteren ,27en 28 Mei. j loofhuttenf., 1,2 en 8 Oct. Vasten voor de Verwoesting van Vreugde der Wet, 9 Octobor. Jeruzalem, 29 Julij. Inwijdingsfeest, 9 December,.