is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VISCHMAEKT,

G. Gussenhoven, P. E. -van der Mandele. J. P. de Lange Wz. Afslager van de Visch. A, J, de Vries. Ambtenaren , Beambten, enz., belast met Bestuur, Toezigt, enz. Directeur der Lakenhal. C. lleyne den Bak. Keurder en Meter der Lakenen en Karsaaijen. A. HeederiL Rijks Vee-Arts. E. C. van Sfaden. Directeur der Muziekschool. J. C. Boers. Klokkenist. P. Kersbergen. Opwinder van de Uurwerken. ,1. J. van Hille. Drukker en Steendrukker. M. Stillcbroer.

18