is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogheemraadschap van Delfland. Dijkgraaf Jonkli. Mi’. A. van der Goes van Waters, 0 Hoogheemraden. Mr. S. llartogh Ileys , 0! te Delft. Mr. &. B. Emants , te ’s Hage. Jonkh. Mr. W. Quarles van Ufford , te ’s Hage. I, H. Viruly van Keenenburg , te Delft, Secretaris-Rentmeester. G. H. Landmeter. Bcëedigd Klerk. J. 11. Kauwenberg. Klerk ter Secretarie. 11. J. Begeer. Fabriek-Lan dme ter. ,T. P. van den Berg Jz. Boden. 11. Scholten , te Delft. J. van Rees , te Maassluis. J. J. de Jager , te ’s Hage. \ Hoofd-Ingelanden. Ie Distr. Jlir. J. F. van Vredenhureh, te ’sHage. 1863. J. W. Schuurman , Secr., te Rijswijk. 1860. 2e Distr. A. J. van de Kasteele, te ’s Gravezande. 1861 Jlir. Mr. D. R. Gevers Deynoot, 0 te Rotterdam. 1864,