is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 62, 1893, 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. Post van der Burg. 1897 T. Stoorvogel. 1897 P. Yan Woerden Hz. 1897 Secretaris. Mr. L. A. Bybau. Secretarie. H. Bladergroen, Hoofdambtenaar. E. J. Westerman, Ambtenaar le klasse. D. T. Van Battum, „ 2e „ P. Th. F. Hordijk, Exalto d’Almaras, „ 2e „ P. H. De Wilde, „ 3e „ B. S. Yan Arkel, „ 3e „ Bureau van den Burgerlijken stand. o’. W. Cieremans, Hoofdambtenaar. H. De Kat Ez., Ambtenaar le klasse. J. Landheer, „ 2e „ F. A. Vander Most, „ 3e „ Ontvanger. Mr. A. A. Kuiler. Ambtenaren ten Kantore van den Ontvanger. J. B. Smink (geagreëerde), Ambtenaar le klasse. Gr. E. Arnold, tevens Deurwaarder. Boden. A. Veer, tevens conciërge. C. M. Vander Horst. W. F. G-. Afterbag.

15