is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 63, 1894, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ministerie van Financiën.

(K n e u t er d ij k.) Minister, Z.Exc. Mr. N. G. Pierson, (Audiëntie: des Donderdags ten 12 ure.) Seoretaris-Genéraal, S. Bartstra, ||. Ministerie van Oorlog. (Plein.) Minister, Z.Exc. A. L. W. Seyffardt, Comm. (Audiëntie; des Donderdags ten 1 ure.) Secretaris-Generaal, Mr. J. A. Kramer, |||. Ministerie van Koloniën. (Plein.) Minister, Z.Exc. Mr. W. K. Baron Van Dedem, (Audiëntie: des Vrijdags ten 1 ure.) Secretaris-Generaal, Mr. A. E. Elias. Ministerie v. Waterstaat, Handel en Nijverheid. (Binnenhof.) Minister, Z.Exc. C. Lely. (Audiëntie: des Zaterdags ten 1 ure.) Secretaris-Generaal, Jhr. Mr. G. De Bosch Kemper.

3