is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 63, 1894, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utrechtsche Zendingvereniging.

Agent voor Delft: J. W. Addink. Ned, Luthersch Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. (Afd, Delft.) Ds. C. W. Pohlmann, President. G. J. B. Bontje, Secretaris. J. L. Klamer, Thesaurier. H. Femer. W. F. A. Von Nordheim. Nederl. Zendingvereeniging onder Israél. Afdeeling Delft. O. Vander Heide, President. J. A. Mulder, Secretaris. G. Stout, Penningmeester. Nederlandsch Tractaat-Genootschap. A. Bijl, President. Dr. J. Groenewegen, Thesaurier. Dr. A. Drost Dz., Secretaris. Vereeniging tot verspreiding van stichtelijke blaadjes. G, Buisman Jr., Correspondent. Evangelische Maatschappij. Afdeeling Delft. G. Buisman Jr., Voorzitter. E. M. Van Steenbergen, Secretaris. W. A. J. Berlage, Penningmeester.

60