is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 63, 1894, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zondagscholen van den Ned. Protestantenbond.

Ds. G. Buisman Jr., Voorzitter. Mej. W. A. Koper, Secretaris-Penningmeesteres. Waalsche Zondagschool, onder leiding van Mevr. EL M. A. Van Meerten—■ Vander Leeuw. Onderwijzeressen. Mej. G. A. A. Bouricius. Mej. S. D. Mojel. „ C. E. Drost. Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin. Afdeeling Delft. Ds. G. Buisman Jr., Voorzitter. J. 0. Van Marken, H. H. De Kat Rz,, Secretaris-Penningmeester. Dr. B. E. Scheltema. C. A. Harderwijk. Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen te Apeldoorn. Afdeeling Delft. E. M. A. Buisman—Vriesendorp, Presidente. , Secretares. E. J. A. Scheltema—Ten Gate Huender. A. M. Vander Mandele—Van Meerten. M. P. G. De Kuyser.

62