is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 63, 1894, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zangvereeniging „Amicitia ”

W. Van Iperen, Voorz. A. J. Doornbos, Alg. Sec. W. Bijlo, Secretaris. J. A. Scbellekens, Direct. W. A.- Kraan, Biblioth. A. P. Ladesteyn, 2e Dir. E. A. Fritscbi, Penn. Maatschappij ter bevordering der Toonkunst. Afdeeling Delft. H. A. Eavenek, Voorzitter. P. Van Berckel, Secretaris. J. A. Milders, Penningmeester. J. A. Snijders O.Jz. G. A. Koevoets. Afdeelings-Zangvereeniging. H. A. Eavenek, Voorz. H. A. Koevoets. Er. W. F. Van Vliet, Secr. R. J. W. H. De Kat, Penn. C. J. Van Berckel. F. Boers, Directeur. R.-K. Zangkoor „Deo Sacrum der St. Joseph’s Kerk. Opgericbt 1723. G. J. Murk, Voorzitter. J. H. W. Vander Polder, Onder-Voorzitter. H. L. Wassen, Secretaris. G. Koevoets, Penningmeester. A. Reichert, Bibliothecaris. J. J. Ahsmann, Directeur.

76