is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 63, 1894, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder correspondentie, doch het is geoorloofd den naam des afzenders, handelsmerken, nummers en prijzen op het adres te vermelden. In eene rol 30 cm. lengte en 15 in doorsnede. Postwissels. Tot en met ƒ 5,—■ ƒ 0,02% boven ƒ 5,— „ „ „ „ 12,50 „ 0,05 i) » 12,50 „ „ „ „ 25,— „ 0,10 i) »25,— „ „ „ „ 37,50 „ 0,15 „ „ 37,50 „ „ „ „ 50. „ 0,20 n ii 50,— H ii ii n 15,— „ 0,25 en verder tot en met ƒ 500, 5 cent meer voor elke ƒ 25,— of gedeelte daarvan. Posibewijzen. Verkrijgbaar vanaf ƒl, opklimmende met 50 cent tot een bedrag van ƒ 10. Hecht 2Vs cent en % voor formulier. De verzending daarvan geschiedt door belanghebbenden. Briefkaarten voor het buitenland zijn tegen betaling van 51/2 cent per stuk verkrijgbaar. Zij worden ter verzending toegelaten naar al de landen van de Postvereeniging. Landen beboerende tot de Postvereeniging en waarvan het te heffen port per brief van 15 gram bedraagt; a. voor Frankrijk met Algerië, Duitschland met Helgoland, Oostenrijk-Hongarije met Lichtenstein, Denemarken met Ijsland en de Faroër, Spanje met de Balearische en Canarische eilanden, Grroot(Afgedrukt 19 Jan. 1894.)

96