is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 63, 1894, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opzichter van den weg Den Haag—Rotterdam. J. Kolkman. Bestelhuis. P. D. De Kat, Groote Markt 20. Doctor en Chirurgijn , aangesteld door de Commissie van Beheer van het Ondersteuningsfonds der gemelde Maatschappij. J. H. Waszink. Telegraafkantoor der H. IJ. S-Maatschappij. Het Kantoor is dagelijks geopend van des morgens 7 ure tot des avonds 10.30 ure voor aanneming van telegrammen, en aflevering van telegrammen met het adres „Station restant.” Tarief als van den Rijkstelegraaf. Gewoon Commies 2e kl. J. A. Kersbergen. Klerk. C. Yan de Weerd. Spoortreinen, De reizigers hebben geen bagage vrij, alleen wordt het hun vrijgelaten om 'kleine pakjes, valiezen of doosjes, welke niet meerder wegen dan 10 kilogr., of 30 kubieke centimeters plaatsruimte innemen, en zonder hinderlijk te zijn, geborgen kunnen worden, met zich inde rijtuigen te nemen. Kinderen beneden 3 jaar, mits geen afzonderlijke

102