is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 63, 1894, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede Studiejaar. V olontair-Sergeant. C. Ringeling. H. J. N. Kat. B. J. W. Van Panthaleon B. Th. Paets. Baron Van Eek. W. H. E. Vrijdag. Jhr. W. Eoëll. H. G. Sadee. Eerste Studiejaar. Volontairs. F. D. Bezoet de Bie. J. G. Tinbergen. Jhr. D. Mollerus. P. Keulemans. H. A. F. G. Scherer. O. C. G. Beelaerts. Genie. J. M. Van de vVetering, bijgenaamd De Rooy, Hoofdopzichter van Fortificatiën. W. H. Mante, Opzichter idem. Militair Hospitaal. H. E. Korndorfer, Dir. OfF. v. Gez. 3e ld. J. Carpentier, Off. v. Gez. Ie kl. G. Prins, „ 2e kl. Dr. D. Snoeck Henkemans, „ 2e kl. J. Van Riel, Apotheker le kl. J. H. Rubinga, G. M., Administrateur. W. Vastenburg, Zieken-Opziohter. Garnizoens-Kleedingmagazijn. H. Ploeg, Magazijnmeester, tevens Administrateur van het Nachtleger.

117