is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 63, 1894, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Susholz K., Binuenwatersloot 22. Swieten F. H. L. Van, Plioenixstraat 50. T Tas 0. Vander, Vlamingsteeg 15. Telders J. M, Oude Delft 36. Telders—Vander Schroeff A. A., Oude Delft 26. Tetar van Elven P., Koornmarkt 67. Teunisse E. J., Oostplantsoen 88. Teuwisse A., Station. Thienen W. Van, Rotterdamscken Veg 50. Timp P. J., Dirklangestraat 15. Thomee Dr. J., Oude Delft 141. Tol D.Oz. 0. Van, Volderagracht 11. Tonino Mej. C., Hypolitusbuurt 33. Top B. J. 0., Koornmarkt 28. Toorn O. Vander, Voorstraat 96. Treep A., Vrouwjuttenland 12a. Tricbt O. A. Van, Verversdijk 47. Tricht O. M. Van, Hopsteeg 21. Trigt Mej. H. D. A. Van, Ghoorstraat 37. Tromp A., Oostsingel 63. Tukker Mr. P. A., Molslaan 23. V Vader Mr. W. J. Saaymans, Noordel.Avenue 71. Vaes F. J., Brab. Turfmarkt 74. Vaillant P. A.. Spoorsingel 165. Vange H. Tb. Vander, Geerweg 167. Vange P. J. Vander, Verversdijk 178. Vastenburg W., Molsteeg 27. Veeckens L. Zegers, Binuenwatersloot 12. Veen W. Vander, Hopsteeg 25i. Veen D. J. Van, Laan van Overvest 3-168. Veen H. Van, Binnenwatersloot 32. Veer D., Lange Geer 68. 13

193